Tipus d’ engranatges

Inicio / Productos / Filtradores

Tipus d’ engranatges

Els dos tipus d’ engranatges essencials que s’utilitzen en aquestes màquines són els engranatges rectes i els Chevron (doble helicoïdals). Es determina la seva aplicació segons les característiques dels compost a filtrar.

¿Necesitas hablar con nosotros?

    Descargar catálogo

    Descargar pdf