Premses hidràuliques

Dissenyem i fabriquem una extensa gama de premses per adaptar-les a les necessitats de processament dels nostres clients. Personalitzem les màquines per obtenir la màxima eficàcia a les exigències de producció i del procés.

Premses industrials

Premses verticals de pistó inferior ascendent o superior descendent. Es distingeixen per la seva extraordinària robustesa i fiabilitat. Dissenyades per fabricar peces de cautxú o d'altres resines termostables. Permeten un fàcil accés a la zona de moldejat amb el mínim espai ocupat.

Es fabriquen amb espai únic o multi-espai, i la força de bloqueig es determina en funció del procés.

Premses de laboratori

Per realitzar assaigs i probetes de tot tipus de polímers amb o sense buit o atmòsfera controlada. Els sistemes d'accionament i control es desenvolupen per obtenir una informació contínua del procés a la pantalla de diàleg. Permeten regular i controlar:

  • Rampes d'escalfament-refredament
  • Rampes de pressió
  • Nivell de buit o atmosfera desitjada
  • Control per ordinador, arxius de processos, gràfics, etc.