Extrusores i Bombes d'Engranatges

KCM posseeix una amplia eperiència en el procés d'extrusió del cautxú o silicona. Oferim una gama completa d'extrusores i bombes d'engranatges adaptades a les seves necessitats.

Fabriquem màquines per a ser alimentades en calent o en fred, amb o sense degasificació.

Subministrem extrusores amb i sense "pins" en funció de la viscositat de les mescles.

La nostra gama de bombes d'engranatges cobreix la pràctica totalitat de les necessitats de la indústria del cautxú i poden ser adaptades a qualsevol extrusora, tant per obtenir una gran estabilitat dels perfils extruïts com per efectuar el filtrat del cautxú.

Hem dissenyat una extensa gama de capçals, sempre pensant en les seves necessitats.