Equips Auxiliars

Donades les característiques particulars de cada instal·lació de processament, dissenyem i fabriquem els equips auxiliars necessaris per completar les línies de producció.

Bany de refredament
de quatre nivells
Tambors per refredament Talladora de disc
Bany de refredament